Home

Masterprogram SU ekonomi

Masterprogram i Global politisk ekonomi. Programmet syftar till att introducera det växande ämnet global politisk ekonomi och de aktuella områden och huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som används inom forskningsfältet. Inom programmet ges studenten möjlighet att kritiskt diskutera och analysera frågor som globala finanskriser. Masterprogram i nationalekonomi. Programmet syftar till att ge studenten hög förmåga att självständigt använda ekonomisk teori och empiriska metoder i analysen av olika samhällsproblem Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning. Masterprogrammet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt men också ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning. Utbildningen ges i nära samarbete med forskare inom.

Masterprogram i management, organisation och samhälle. Masterprogrammet i Management, Organisation och Samhälle ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Programmet är en sammanhållen utbildning med ett brett ämnesmässigt anslag och med tyngdpunkt inom huvudområdet management. Undervisningsspråk i de kurser. Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger också en bra grund för studenter som vill ägna sig åt forskning och undervisning inom finansiell ekonomi. EXAMEN su.se/examen. Företagsekonomi. Nationalekonomi Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 hp. Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia Denna master är holistisk avancerad utbildning inom ledarskap och organisationsspecifika områden som företagsekonomi, ekonomi, psykologi och marknadsföring. Studenterna lär sig... Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Flera orter (2) 1 år. Klassrum, Distans. Masterexamen i ekonomi. Markera för att jämföra Nyligen tillagda program. Grenoble MSc Innovation, Strategi och Entreprenörskap. GISMA Grenoble De Management. 2021-05-07. Tyskland, berlin

Masterprogram i Global politisk ekonomi - Stockholms

Masterprogram i industriell ekonomi och management, 120 HP. Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap. Utveckla din kompetens inom marknadsanalys, innovation, management och affärsutveckling tillsammans med oss. Förverkliga teknik i ett modernt och dynamiskt näringsliv Vårt tvååriga masterprogram i finansiell ekonomi är till för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Programmet ger dig möjlighet till fördjupning med fokus på frågor som företagsvärdering, riskhantering, förmögenhetsförvaltning och finansiella derivat

Masterprogram i nationalekonomi - Stockholms universite

 1. Våra masterprogram. Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskaraven och behörigheten för varje program. Ekonomisk historia. Economic Development and Growth Double degree-program. Economic Growth, Population and Developmen
 2. Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen), Distans. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Denna master är holistisk avancerad utbildning inom ledarskap och organisationsspecifika områden som företagsekonomi, ekonomi, psykologi och marknadsföring
 3. Masterprogram i företagsekonomi. 120 hp. Höst. 100%. Campus. Masterprogrammet i Företagsekonomi ger dig en företagsekonomisk spetsutbildning inriktat mot entreprenörskap, innovation och förändring. Utbildningen ger dig dessutom en bred och gedigen samhällsvetenskaplig bas, med fokus på analys samt kritiskt tänkande och ifrågasättande

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning

 1. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. 1 år. Masterexamen i i företagsekonomi. Markera för att jämföra. Schiller International University. MBA-akademiker är önskvärda på dagens marknad. När den nuvarande marknaden utvecklas och blir mer komplex väljer många arbetsgivare att balansera..
 2. Utbildningsplan kull HT2013, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014
 3. . Borås. 120 högskolepoäng. Heltid. 100%, Dag. Höst 2021. Utbildningsplan (pdf) Sista anmälningsdag. 2021-04-15
 4. Masterprogrammet i Nationalekonomi kombinerar avancerade analytiska verktyg med policytillämpningar. Som masterstudent i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet kommer du att möta engagerade och kunniga lärare och kurskamrater från hela världen. Under dina två år på masterprogrammet kommer du att utveckla dina kunskaper till en ny nivå
 5. Läs intervjun med Sebastian, student på innovation genom ekonomi, teknik och design, masterprogram, inriktning företagsekonomi Här samlas människor med olika bakgrund ifrån världens alla hörn vilket leder till att man lär sig om mycket utöver ämnet man studerar

Masterprogram i management, organisation och samhälle

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi. Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Vanliga arbetsplatser är. Utbildningsplan kull HT2020, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021 Utbildningsplan kull HT2019, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020

Sök senast 15 januari! Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger 14 internationella magister- och masterprogram. I undervisningen möter du många av våra allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer från hela världen är en extra bonus Sök senast 15 januari. Ansökningsperiod: 16 oktober 2020-15 januari 2021. Du söker till våra program via antagning.se senast den 15 januari. Undantaget är MSc Economic Development and Growth som är ett double degree programme. Det innebär att du läser första året på Universidad Carlos III de Madrid eller University of Groningen, och andra året i Lund Utbildningsplan kull HT2017, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018

Utbildning - Företagsekonomiska institutionen

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi - s

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi. 120 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm Kommer inte att öppna för sen anmälan SU-31204 Undervisningsform: Program, Normal Studietakt: Helfart. En magisterexamen i ekonomi är mycket viktigt för ekonomer. Det bästa ekonomistudiet är det dubbla magisterexamen vid Johns Hopkins Universit Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring är en tvåårig utbildning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på globala miljö- och samhällsförändringar Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp. Masterprogrammet i samhällsplanering är en tvåårig utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för samhällsplanering i Sverige och internationellt. Programmet leder till masterexamen inom samhällsplanering. Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten. Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram - Sveriges lantbruksuniversitet. Här hittar du information om Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram vid Sveriges lantbruksuniversitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN)

Masterprogram - Uppsalaekonomern

Industriell ekonomi, masterprogram, 120 hp. Information på engelska. Programmet ger dig som har en teknologie kandidatexamen de verktyg du behöver för att koppla ihop teknik, matematik och ekonomi för att leda innovativa aktiviteter och processer inom teknikanvändning, produktutveckling, projekthantering och entreprenörskap. HT 2021 Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring 120 hp. Masterprogram i Global politisk ekonomi 120 hp. Masterprogram i informationssäkerhet 120 hp. Masterprogram i kulturgeografi 120 hp. Masterprogram i kriminologi 120 hp. utbildning@samfak.su.se Tfn. 08 - 16 24 91 Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management. This program is designed to prepare students for careers such as Chief Financial Officer (CFO), management consultant, investment banker, business controller, financial analyst or auditor Spara favorit för Masterprogram i statistik Ta bort favorit för Masterprogram i statistik Du behöver logga in för att spara utbildningen SU-39784 Undervisningsform: Program, Normal Studietakt: Helfart Ekonomi. Allt inom ekonomi Administration och förvaltning Ekonomisk.

Utbildning, Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och

Utbildningsplan Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Under programmets första termin väljer studenterna en av tre profiler. För de som väljer profilen Hållbart företagande inleds programmet med kurserna CSR och. Studieavgiften för Innovation och global hållbar utveckling - Masterprogram är 240 000 SEK. Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister) När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan

Masterprogram i nationalekonomi Ett tvåårigt program i nationalekonomi. Givet att man läser en viss kombination av kurser inom den offentlig-ekonomiska inriktningen så kan man även ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter avslutat program Nationalekonomi, masterprogram. 139920 kr - OBS! Gäller bara för studenter utanför EU/EES och Schweiz. Studierna gör dig eftertraktad på en bred arbetsmarknad för ekonomer och samhällsvetare. Utbildningen förbereder dig för analytiska, beslutsfattande, kunskapsförmedlande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom såväl. Masterprogram, utbildning, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Socialantropologiska institutionen erbjuder utöver våra två egna masterprogram ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier (120 hp)

För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi IT och management, masterprogram. 197905 kr - OBS! Gäller bara för studenter utanför EU/EES och Schweiz. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper inom informationsteknik och verksamhetsfrågor - något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på. Utbildningen fördjupar därför kunskaperna. Vårt internationella masterprogram i nationalekonomi rankas som ett av de bästa svenska programmen i nationalekonomi. De antagna studenterna kommer från hela världen och utbildas till att bli professionella ekonomiska analytiker Den första terminen syftar till att lära ut de matematiska och ekonometriska grunderna som behövs för avancerade studier i nationalekonomi, samt att ge en djup förståelse i mikroekonomi. Den andra terminen ägnas åt makroekonomi och kurser i arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi. En magisteruppsats avslutar den andra terminen

De bästa masterprogrammen 202

Masterprogram - PAO-programmet vid Stockholms universite

Masterprogram för Ekonomi och produktionsteknik Garantiplats till programmen: Industrial Ecology (MPTSE) Kurskrav: Sökande från Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (180hp) uppfyller alla särskilda förkundskarav utifrån de obligatoriska kurserna på programmet utan ytterligare kurskra Detta masterprogram i nationalekonomi ger dig verktyg för att ta dig an världens samhällsekonomiska utmaningar. Som student vid denna master i nationalekonomi utrustas du med teoretiska och empiriska verktyg för att analysera ekonomiska samhällsproblem och samspelet mellan individer, företag, organisationer, stater och andra aktörer på. Masterprogram i global politisk ekonomi, 120 hp; Masterutbildningen i ekonomisk historia/internationella relationer, 120 hp, som består av fristående kurser samt en specialiserande uppsats; För utförlig information. Kulturgeografiska institutionen. Masterprogram i samhällsplanering, 120 h Ekonomisk-historiska institutionen. Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle. Uppsala STS Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia Kandidatprogrammet i ekonomi är vanligtvis 180 hp, vilket innebär tre års heltidsstudier. Om du läser tre år får du en kandidatexamen, denna kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. 300 hp (kandidatprogram 3 år + masterprogram 2 år) Kategori

Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i

Program på avancerad nivå (A-Ö) Har du redan en examen på grundnivå kan du fördjupa din kunskap genom att gå ett program på avancerad nivå och bredda din kompetens ytterligare. Genom en examen på avancerad nivå blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och får en examen som är jämförbar internationellt Du kan fritt välja kurser inom socialt arbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet. Masterprogrammet ges både på hel- och halvfart. Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Du kan även ta ut en magisterexamen inom programmets ram Social omsorg, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Att förstå den skiftande betydelsen av barndom och ungdom och de olika förhållandena som formar, begränsar och främjar unga människors.. Masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 120 hp. Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. För samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så kan den också bidra till ökad.

Masterprogrammet i utbildning för hållbar utveckling är ett internationellt masterprogram som fokuserar på hur utbildning kan spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar framtid. Programmet är helt webbaserat och på distans vilket gör det möjligt för dig att studera tillsammans med studenter från andra länder runt om i världen För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs. - 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen) - 15 hp kandidatuppsats Vårt tvååriga masterprogram i finansiell ekonomi är till för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Programmet ger dig möjlighet till fördjupning med fokus på frågor som företagsvärdering, riskhantering, förmögenhetsförvaltning och finansiella derivat.Programmet ge..

Masterprogram. Avslutande delen i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 300 hp utgörs av ett internationellt masterprogram som omfattar två års studier (120 hp). I-studenterna har ett flertal program att välja på, varav tre av programmen har platsgaranti (dock ej alltid på studentens förstahandsval) Masterprogram passar dig som redan har en kandidatexamen med betydliga inslag av matematiska ämnen. Varje masterprogram består av ett obligatoriskt basblock och en valbar inriktningsdel. I inriktningen finns det oftast utrymme för helt valfria kurser

Magister- och masterprogram - Företagsekonomiska

Inriktningen organisation på Masterprogram i företagande och ledning erbjuder dig möjlighet att fördjupa dig i hur moderna organisationer svarar på olika typer av förväntningar och krav från sin omvärld. Programmet förbereder dig för en roll som konsult, forskare, omvärldsanalytiker och informationsspecialist inom PR och kommunikation Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp. Masterprogrammet i kulturgeografi är en tvåårig utbildning som leder till fördjupade och breddade kunskaper inom kulturgeografins olika temaområden. Programmet leder till masterexamen inom kulturgeografi. Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi. Med geografiska studier menar vi.

Masterprogram i industriell ekonomi och management 120 hp

Masterprogram i samhällsgeografi Undermeny för Masterprogram i samhällsgeografi. Anmälan och antagning Programstruktur Arbetsmarknad Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10, 223 62 Lund Utbildning i ekonomisk historia. Utbildning på grundnivå i ekonomisk historia ges i första hand i form av fristående kurser. Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen. Institutionen är även del av följande program: På avancerad nivå är Ekonomisk historia värdinstitution för Masterprogrammet i.

Masterprogram i finansiell ekonomi - Örebro universite

Detta masterprogram syftar till att producera bildande kunskaper och erfarenheter med vilka studenter lär sig att tänka innovativt, att utveckla sin självkännedom och handlingskraft och att tillämpa dessa kapaciteter för kvalificerade ledningsuppgifter i samhället, på marknader, i företag och andra organisationer, både i Sverige och internationellt, samt för fortsatta forskarstudier. Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia - Stockholms universitet. Här hittar du information om Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Allt fler har sökt till SU:s internationella masterprogram — #studietid. Allt fler har sökt till SU:s internationella masterprogram. Antalet sökande till SU:s internationella masterprogram har ökat. Årets antal sökande är den högsta sedan 2011 - året då avgifter för internationella studenter utan för EU/EES området infördes

Magister- och masterprogram Ekonomihögskolan vid Lunds

Masterprogram. Kurskategorier: Matematik VT21 Matematik VT21 / Grundnivå Matematik VT21 / Avancerad nivå Matematisk statistik VT21 Matematisk statistik VT21 / Grundnivå Matematisk statistik VT21 / Avancerad nivå Datalogi VT21 Beräkningsteknik VT21 Doktorandkurser läsåret 20/21 Sommarkurser ST21 Självständiga arbeten Kandidatprogram. Vad betyder MSAF? MSAF står för Masterprogram i redovisning och ekonomisk förvaltning. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Masterprogram i redovisning och ekonomisk förvaltning, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Masterprogram i redovisning och ekonomisk förvaltning på engelska språket Som ekonom kan du fördjupa och bredda dina kunskaper om företags strategiska utveckling från idé till etablering och tillväxt. Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt tränar dig på att identifiera, utvärdera och dra nytta av internationella expansionsmöjligheter Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi

Utbildning, Ekonomi, Distans, Avancerad nivå (Magister

Masterprogram i industriell organisation och innovation är upplagt på tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning. Under första terminen utvecklar du en övergripande förståelse för konsumtion och ekonomisk tillväxt, konkurrens, industriell omvandling och teknisk förändring på övergripande nivå Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska Nedan presenteras våra masterprogram som startar Ht 2021. Ansökan till de internationella masterprogrammen öppnar den 16 oktober och stänger den 15 januari 2021. Geomatik med fjärranalys och GIS. Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp Masterprogram. Chalmers erbjuder masterutbildningar för dig som har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter Utbildningsplan för Masterprogram i Global politisk ekonomi Master's Programme in Global Political Economy 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credit

För alla kurser i programmet, se utbildningsplanen. Termin 1, Höst 2021. Ledarskap och verksamhetsutveckling A1N (PDF) Ledning för förändring A1N (PDF) Drivkrafter, inflytande och värde A1N (PDF) Behörighet. För att vara behörig till programmet krävs en kandidatexamen i ekonomi, logistik, samhällsvetenskapligt eller. Ryska och Ryssland. Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor. Dessutom behärskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa och Centralasien. Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med. Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education

Masterprogram i företagsekonomi - Södertörns högskol

Personal- och arbetslivsfrågor - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska Avancerad nivå. Kulturgeografiska institutionen ger masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, i kulturgeografi och i samhällsplanering. Dessutom medverkar institutionen i flera program som andra institutioner har huvudansvar för. För att läsa program och kurser på avancerad nivå ska du ha en examen från grundnivå Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 86 5 Inför termin 3 Kurs Vecka Anm.kod Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå, 7,5 hp 45-2 ORU-H2650 samt Kursval för programstudenter på Masterprogram i finansiell ekonomi - Örebro universite

Internationell ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna Utöver de två specialiseringarna ger masterprogrammet Spelutveckling goda möjligheter för dig att fördjupa dig eller bredda dina kunskaper - till stor del beroende på ditt eget intresse. Det går att genomföra delar av utbildningen i nära samarbete med ett spelföretag, till exempel i form av fältstudier Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp Programmets hemsida. Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp Programmets hemsida. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. Senast uppdaterad: 15 mars 2021 Sidansvarig: Slaviska avdelningen/ Studierektor Varje masterprogram är tvåårigt (120 högskolepoäng) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 högskolepoäng). Kursdelen består av obligatoriska och rekommenderade kurser (olika för de olika programmen) och en mindre del valfria kurser. En kandidatexamen i fysik (eller motsvarande) krävs för att bli antagen Spetsforskning i ekonomisk historia. Läs mer om forskningen vid Ekonomisk-historiska institutionen. Vill du studera hos oss. Här hittar du vårt utbud av fristående kurser och masterprogram. Ekonomisk historia i världsklass. En dynamisk forskningsmiljö och engagerade lärare . Nyheter. Fler nyheter. 2021-05-27 Karriär

Vill du ytterligare fördjupa dina kunskaper inom samhällsvetenskap i allmänhet och psykologiämnet i synnerhet så är detta masterprogram något för dig. Förutom att du får fördjupade kunskaper inom kognitionspsykologi, psykologiska mätmetoder, utvecklingspsykologi och hälsopsykologi, har du möjlighet att under två år bredda dina kunskaper inom en mängd samhällsvetenskapliga. Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin Master Programme in Resource Recovery - Polymer Materials for the Circular Economy 120 högskolepoäng Ladokkod: TAREP Version: 1.0 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2020-04-22 Gäller från: HT 2021 Allmänna må Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen, som syftar till utveckling av förmågan till empirisk undersökning och. Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin. 120 högskolepoäng, Heltid 100 alla Slaviska avdelningens kurser och utbildningar. Expedition: E470 | E-post | 08-163332 | Skype: exp.slav.se | Tider: mån 13-15*, ons 16-18, tor 11-13, 13-15.

 • Proposition 65 Risk Assessment.
 • PLBT Exchange.
 • Olycksfallsförsäkring enskild firma.
 • Bitpanda Crypto Index 5 Kurs.
 • Skattefri coronagåva 2021.
 • Bitcoin price Forum.
 • Cena bitcoina w 2018.
 • Starta restaurang kalkyl.
 • Foscarini Caboche lampa.
 • Bank of the Bahamas branch codes.
 • Hyra takbox Stockholm.
 • Prep school UK.
 • Romme öppettider.
 • Rapporter de l'argent en anglais.
 • Hyra lagerlokal pris m2.
 • Glasfiberpool installation.
 • Lorentz relativiteitstheorie.
 • Eco Friendly keychain Wallet.
 • How does a search engine work.
 • Mandalay Bay.
 • Asva finance crypto.
 • Stellar Lumens News.
 • GOOD dividend.
 • Peaks portfolio Heet.
 • Hyra stuga Hälsingekusten.
 • Nordnet billigare än Avanza.
 • Gdp (ppp) per capita.
 • Vika en avlång ask av papper.
 • Electrolux Dunstabzugshaube Bedienungsanleitung.
 • Aldi Stand mixer 2021.
 • Lag om regionalt utvecklingsansvar.
 • Jacuzzi Borås.
 • Förhandla bort topplån Länsförsäkringar.
 • Hur många ateister finns det i världen 2020.
 • Blocket Jobb Trollhättan.
 • Orlando Bloom Pirates of the Caribbean.
 • Komplete Audio 2 Driver.
 • Decipherer.
 • Tavex guld.
 • Bezettingsgraad recreatiewoningen CBS.
 • MA State park pass 2021.