Home

Ledamot styrelse

Vad är en ledamot? - Samuelssons Rappor

 1. Vad är en styrelse? Att sitta med som ledamot i en styrelse innebär att tillhöra en grupp människor som har utsetts (eller valts) till representanter för en förening, en organisation, en stiftelse eller liknande. En ledamot som sitter med i en exempelvis bolagsstyrelse eller en föreningsstyrelse kallas för styrelseledamot
 2. En styrelseledamot räknas som jävig och får inte förbereda, diskutera eller rösta i en fråga om avtal eller rättegång mellan: företaget och hen själv; företaget och en utomstående part, om hen har ett stort intresse som kan strida mot företagets intresse; företaget och en juridisk person som hen får företräda
 3. Ledamot. Ansvarar för: • den eller de arbetsuppgifter som ordförande delegerar ut till ledamöterna för att fördela arbetsbördan. Tänk på att alla styrelsens ledamöter i princip har samma ansvar för bostadsrättsföreningen. Sekreterare. Ansvarar för: • att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens stämmor
 4. Som styrelseledamot bör du vara medveten om att du kan hamna i blåsväder om bolaget får problem. Styrelsearbete är ett fint hedersuppdrag som är förknippat med stort ansvar. Att vara styrelseledamot är en roll som kommer med stort ansvar. Du är en del i att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation styrelsen företräder
Vår styrelse

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter En styrelseledamot är en person som deltar i en styrelse. Styrelsen är i sin tur ledare av exempelvis ett aktiebolag eller annan sammanslagning. En styrelse kan förutom att verka inom affärsvärlden även finnas i exempelvis idrottsföreningar och inom politiken. För publika aktiebolag finns särskilda regler att följa En styrelseledamot och en verkställande direktör kan, under vissa omständigheter, bli skadeståndsskyldig mot aktiebolaget, aktieägarna eller andra som berörs av verksamheten. Aktieägare och andra kan bara få skadestånd om styrelseledamoten eller den verkställande direktören har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen Leder arbetet, bevakar att styrelsen sköter sig, kallar till sammanträden och ser till att de hålls på ett korrekt sätt och protokollförs. Ordföranden ser även till att besluten som fattas verkställs och har vid lika röstetal utslagsröst. Ordföranden har det yttersta ansvaret och kan ställas till svars Ledamot är bland annat en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ. Ledamöter utses i politiska sammanhang genom allmänna val eller bland medlemmar / ägare i en organisation

En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en förening, stiftelse eller annan juridisk person.En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. Styrelsebeslut kan ibland, i särskilda fall, fattas per capsulam utan möte.. Bolagsstyrels Ledamot. Styrelseledamot sedan: 1996. Utbildning: Civilekonom. Erfarenhet: Vd och koncernchef för Consilium Aktiebolag (publ). Tidigare erfarenhet: Chef affärsområde Safety Engineering, chef affärsområde Marine & Safety. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB Hej allaVi har, som många andra, svårt att skapa lust till att jobba i föreningens styrelse.Har hört att det finns kompetens att hyra. Någon som har några råd/tips erfarenheter om detta.Förstår att det inte är ett billigt alternativ, men.....om båset är tomt måste man köpa nytt Jenny Bengtsson blir ny ledamot i Lantmännens styrelse 11 maj 2021 Pressmeddelande, 2021 Stämman beslutade om omval av ordförande Per Lindahl, styrelseledamöterna Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg samt nyval av Jenny Bengtsson, enligt valberedningens förslag Styrelse Den mycket vida beslutskompetens som lagen tillerkänner styrelsen begränsas i förhållande till stämman i första hand av de bestämmelser i lagen som ger stämman exklusiv beslutanderätt i vissa frågor, exempelvis i fråga om ändring av bolagsordningen, val av styrelse och revisorer samt fastställelse av balans- och resultaträkning

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2021. Jägmästare. Styrelseordförande i Biometria och Gröna Arbetsgivare. Styrelseledamot i Linnéuniversitetets styrelse samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Skogsinnehav: 375 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: En styrelse kan varken välja en ny ledamot eller avsätta någon, det är ett beslut som bara stämman kan fatta. Samma sak gäller också suppleanter och revisorer. Hur ska då styrelsen göra för att få bort en ledamot? Låt oss kalla ledamoten som ni vill få bort för Pelle Ledamot - Karin Meyer, ordförande Ledamot - Jan-Olov Olsson Ledamot - Hans Sievertsson Ledamot - Lars Bennbo Styrelsens storlek i en bostadsrättsförening, och suppleanternas roll. I stadgarna står det hur många ledamöter och suppleanter det kan finnas, t ex lägst 3 och högst 8 ledamöter, med högst 3 suppleanter.Det finns alltså en viss flexibilitet, antalet kan ändras från ett år till nästa

Huvudmannaorganisationen utser fyra huvudmän som ska sitta i stiftelsens styrelse och väljer revisorer. Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år. En ledamot utses av Regeringen, tre av Stockholms läns landsting samt fyra av Stiftelsens huvudmän (som nämnt ovan) Handelshögskolan i Stockholm: Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance / Ledamot i styrelsen för Handelshögskolan. Nordic Economics Consulting AB: Ordförande Ledamot

Styrelsemöte - Bolagsverke

Styrelseordförande. Styrelseordförande sedan 2021. Ledamot sedan 2016. Tf chefsjurist NatWest Nordisk Renting. Född: 1973. Utbildning: Juris Kandidatexamen Stockholms Universitet. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Juristföreningen i Stockholm, Europarättsföreningen, Collector AB (publ), Collector Bank AB, Bellman Group AB (publ. Johan Carlson utsågs av regeringen i torsdags och har tidigare suttit i ATG:s styrelse (2015 - 2016). Johan Carlson tillträder från 1 september 2021 och lämnar i samband med detta sitt. Jeanette Rkiöld ny ledamot i Svevias styrelse Vid Svevias årsstämma den 22 april valdes Jeanette Rkiöld till ny ledamot i Svevias styrelse. Jeanette Rkiöld har mångårig erfarenhet..

På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam) Ledamot. Överläkare, ASIH-sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Legitimation 1990. Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i Läkarförbundets styrelse. Ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM). Ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg. Shokoufeh.manouchehr@slf.se. 070-831 48 70

Styrelseledamot sedan 2021. Utbildning : Civilingenjör i Medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Övriga nuvarande befattningar: Chief Marketing Officer för Office Depot AB, styrelseledamot i Thule Group AB, styrelsesuppleant i Robam AB och ledamot av Advisory Board i Beyond Retail AB Ledamot. Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och har länge varit en tidig pioniär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning: Ja Ludwig Pettersson. Styrelseledamot, Verkställande Direktör. Ludwig grundande SaveLend Group 2014 och har sedan dess varit VD, styrelseledamot och största ägare i Bolaget. Han är utbildad Credit Controller och har tidigare varit ledamot i ENLABS AB, vars aktier var noterade på First North

Gustav Ekman, ledamot. Gustav Ekman är styrelseledamot för KFUM Sveriges styrelse för mandatperioden 2019-2021. Gustav bor i Trollhättan med sina föräldrar och sina två katter. Han studerar naturvetenskaplig linje på gymnasiet i Göteborg och siktar på att bli ingenjör inom kemi Ledamot Högskolan i Gävle, Riksdagens Arvodesnämnd, Advokatsamfundets Disciplinnämnd, Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB. Invald: 2018. Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor Ny ledamot i Rikshems styrelse. Andreas Jensen har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse. Vid årsstämman den 28 mars 2019 valdes Andreas Jensen till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse. Det innebär att Rikshems styrelse utökas med en styrelseledamot och nu består av sju ordinarie ledamöter Ledamot sedan: 2010. Ledamot i ersättningsutskottet Nuvarande befattning: Egen verksamhet och delägare i bolag genom Securera AB Styrelseuppdrag: Styrelseordförande AB Svensk Bilprovning, Guardio Safety AB, Securera AB, styrelseledamot i Dream Beverages AB Tidigare befattningar: VD PharmaRelations AB, Senior Vice President Scandinavian Airlines

STYRELSE & VALBEREDNING STYRELSE Per Skånberg Ordförande per.skanberg@oisfotboll.se christian zacharoff Ledamot Kristofer Allbäck Kassör kristofer.allback@oisfotboll.se George Mourad Ledamot george.mourad@oisfotboll.se Lennart Lindorsson Ledamot lennart.lindorsson@oisfotboll.se Jacob ryder Ledamot Ricardo Heras Ledamot L-G Dahlqvist Ledamot Caroline Albinsson Suppleant. Styrelse. Carl Haglund, Ordförande, partner. Carl Haglund är Managing Director i Norden för Accenture Financial Services partner och ledamot i MW Group, styrelseordförande i ETLA och EVA och styrelseledamot i eQ. Carl har tidigare varit försvarsminister i Finland och EU-parlamentariker

Nyvald ledamot i Kompetens­företagens styrelse. Varmt välkommen Magnus Bergqvist, Lernia, som nyvald styrelseledamot i Kompetensföretagen! Efter ett turbulent 2020 tror jag att även det här året kommer speglas av stora förändringar som påverkar oss kompetensföretag, till exempel reformeringen av såväl LAS som Arbetsförmedlingen Styrelse Vi sätter alltid våra medlemmar först. Skånesmaskinstationer. Styrelse. Vi förstår att jordbruk är en passion för våra medlemmar och det är det även för oss. Här kan ni få lite mer information om vilka som sitter i styrelsen i föreningen. Ledamot, Intendent E-post:. Ny ledamot till Nevels styrelse. Energiinfrastrukturbolaget Nevel har valt in Lars O. Josefsson i sin bolagsstyrelse. Josefsson har haft ledande positioner i bolag som Sandvik Mining and Construction, Mycronic AB, Almiak Hek Group, ABB och Siemens. Josefsson tillträdde som ledamot i Nevels styrelse 1 maj 2021 Johan Carlson ny ledamot i ATG:s styrelse. I och med dagens bolagstämma, måndag den 7 juni 2021, i AB Trav och Galopp (ATG) blir det en förändring i bolagets styrelse avseende de statligt.

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet. Född:1964. Utbildning: Civilekonom, MSc International Business, Copenhagen Business School. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Acast AB. Styrelseledamot i Dixons Carphone PLC, ICA Gruppen AB, James Hardie Industries PLC, Qred AB och Logent AB Född 1984, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2021. Tidigare uppdrag: Partner på Cirio Advokatbyrå (2020-2021) Group Legal Counsel på Ericsson (2017-2018) Advokat på Advokatfirman Lindahl (2016-2017) Biträdande domare (2012-2016) Ledamot Sanera Stockholm (2011-2012) Ledamot Sortera Group (2011-2012

Styrelse Bo Eriksson - Ledamot, Ordförande Lars Tengvall - Ledamot, Vice ordförande Pia Frisk - Ledamot Lars Lifvendahl - Ledamot Peter W. Sandblom - Ledamot Administration Dala Office Support Maria Aalhuizen. Valberedning Kenneth Sivertsso Ledamot: Börje Dufenberg: 070 - 204 99 93: Ledamot: Fredrik Sellstedt: 070 - 646 14 32: Ledamot: Bo Melander: 070 - 216 18 11: Ledamot / Ungdomsledare: Stefan Nylén: 073 - 356 95 61: Suppleanter Lars Gustavsson: 070 - 293 08 49 Trobjörn Bäcklin Jim Jansson: 073 - 182 33 15 Revisorer: Jan Sjökvist Bertil Alftren Revisorsuppleant. Ledamot sedan juni 2016. Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i Norvik hf samt styrelseordförande eller styrelseledamot i Norviks dotterdolag. Styrelseordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia samt styrelseledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir Invest hf Cecilia Wachtmeister Ordinarie Ledamot . Född: 1966. Ledamot: sedan 2021 Utbildning: MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Executive Vice President, Business & Group Functions på KAMBI Plc. Cecilia är även styrelseledamot i HMS Networks AB samt Smart Eye AB Jan Roxendal. Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017. Styrelseordförande i Catella AB och styrelseledamot i Magnolia Bostad AB. Född 1953

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/ja. Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Övriga nuvarande uppdrag: Ledamot i Kavli Holding AS, Cybercom Group AB, SJ AB, Lifco AB, Fasadgruppen Norden AB och ordförande för Hello World! Ideell Förening Styrelse Viveca Ax:son Johnson. Ordförande sedan 2007, vice ordförande 1997-2007, ledamot sedan 1996. Född 1963. Andra uppdrag: Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.Ledamot i Bonava AB, FPG Media AB, Lideta AB, NCC AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt Parkinson Research Foundation Elisabeth har en BA i statsvetenskap från Mount Holyoke College. 2012-2016 var hon ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse den 1 januari 2017 och blev ordförande i mars 2017 Födelseår: 1978. Ledamot sedan: 23 april 2020. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, Stockholms universitet. Tidigare erfarenhet som bland annat advokat vid Manheimer Swartling Advokatbyrå, Head of legal och Corporate Affairs Hemla AB (tidigare D.Carneige & Co AB), styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB, styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ) och tingsnotarie vid. Björn Eisner (M), Ordförande Sofia Kamlund (MP), Vice orförande Britt Olsson (M), Ordinarie ledamot Lennart Perborg (L), Ordinarie ledamot Fredrik Dersell (S), Ordinarie ledamot Khawla Ibrahim (S), Ordinarie ledamot Anders Johnsson (SD), Ordinarie ledamot Agneta Nestenborg, Externa ledamot Anders Yllfors, Extern ledamot Fredrik Sköld (M), Suppleant Andreas Jähnke (M), Supplean

Styrelse. Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter - sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag. Eva Fernvall, ordförande, extern sakkunnig. Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018. Född: 1953; Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm

Styrelse. Glenn Oredsson - ordförande Ledamot sedan 2013 Lantmästarexamen, SLU Alnarp Erfarenhet: Lantbruksekonom, lantbrukare/egen företagare, styrelseuppdrag. Silvia Widén - vice ordförande Ledamot sedan 2018 Jur kand från Lunds Universitet Erfarenhet: Advokat, skadereglerare, sakkunnig i försäkringsnämnder. Torkel Falk Ledamot sedan. Styrelse . Styrelse. Ledamöter Péter Kovács (m) Ordförande Torbjörn Ericson (m) Ledamot . Lennart Ekberg (m) Vice ordförande . Wivi-Anne Broberg (s) Ledamot Elisabeth Eriksson (l) Ledamot . Suppleanter Solweig Stjernvall (m) Suppleant Gunilla Tengvall (m) Suppleant . Carina Lövstedt (c) Suppleant . Ann-Margreth Larsson (s) Suppleant.

Vem gör vad i styrelsen? Bostadsrättern

Född: 1973 Ledamot sedan: 2021 Utbildning: Politices kandidatprogrammet, Örebro universitet Övriga uppdrag: delägare och ledarutvecklare Nya Ledarskapet AB. Styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och Swemas AB. Styrelseledamot i Smartsign AB, Luwasa Greenstyling AB, Loxodonta AB, Nordic Cross Asset Management AB, CAAM Fund Services AB, Selfcheck AB, m.fl Mistras nya styrelseledamot. Johan Kuylenstierna kliver nu in som ledamot i Mistras styrelse. Han har sedan tidigare kopplingar till flera av Mistras forskningsprogram, bland annat Mistra Geopolitics och det tidigare programmet Mistra Swecia, men ser fram emot att sätta sig in i hela Mistras forskningsportfölj Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare. Född 1957. Utbildning: BA Geology, Ohio Wesleyan University och Master studies Geology, University of Houston Erfarenhet: VP Global Exploration på Marathon Oil, ledande befattningar på Shell och Enterprise Oil Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Panoro Energy ASA och Tortoise Capital Advisors Ledamot: Women's. Vid Svevias årsstämma den 22 april valdes Jeanette Rkiöld till ny ledamot i Svevias styrelse. Jeanette Rkiöld har mångårig erfarenhet från.. Styrelse. SRV återvinning ägs av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har givit SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor

Ledamot. Ledamot i styrelsen för Produkt Gotland samt i Gotlands Lokalfinansiering AB. Driver tillsammans med hustrun Maria Ahlsten H10 Bar och Café AB i Visby. Styrelseledamot i riskkapitalbolaget Gotländska Investeringar AB. Ordförande i Burgsviken Utveckling AB. Har en 25-årig bakgrund i bankväsendet som direktör på Landshypotek Styrelseledamot i globala Magine TV. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads AB samt Kungsbackabostäder AB. Svensk Kod för Bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. f. 1974 (ledamot) Engagerad i Fortinova sedan 2017 Styrelseledamot i MoRe Research Örnsköldsvik AB, SweTree Technologies AB och Arevo AB. Eget och närståendes aktieinnehav: 218 792 aktier*. Louise Lindh. Stockholm. Född 1979. Ledamot sedan 2010. Civilekonom. VD och styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg. Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i J2L Holding AB Läs mer om Acrinovas styrelse här! Vi har över 200 års samlad kompetens & erfarenhet inom bland annat fastighetsförvaltning & fastighetsservice Ledamot samt webbansvarig: Fredric Behmer Ledamot: Lena Attering Utbult Adjungerad samt Fyrenredaktör: Mona Ryberg Nordgre

3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamo

Organisation - Lärarförsäkringar

Stefan Herre Eriksson, Ordförande. Mobil: 070-652 51 52 E-post: stefan.herre.eriksson@telia.com. Ansvarsområde: Ordförande. Paul Flingmark, Vice ordförand Styrelsen 2020/2021 består av: 1. Alf Nilsson, ordförande 2. Benny Carlsson, vice ordförande 2. Clas-Göran Bertilsson, sekreterare 3. Anita Petersson, kassö Brf Bovieran Karlstad Hemsida från www.brfhemsidan.se. BRF-styrelsen - föreningens hjärta De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda deras frågor och att arbeta för föreningens bästa Vid torsdagens årsstämma i minPension valdes en ny ordinarie ledamot och fyra nya suppleanter in i styrelsen. Uppdaterad: 2020-04-03 Vid minPensions årsstämma den 2 april 2020 valdes Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Liv på Folksam till ny ledamot i minPensions styrelse Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2009. Född: 1956 Utbildning: Civilekonom Erfarenhet: Arbetar med affärsutveckling och styrelsearbete i egna och externa bolag. Andra uppdrag: Styrelseledamot i bla, Ernströmsgruppen, Collector, Procurator, RCL Holding, Saddler Scandinavia och Golfstore Group. Aktieinnehav: 20 00

Styrelse - Samordningsförbundet Kalmar

Ny ledamot i Tyréns styrelse Av jmhogberg | torsdag 30 april 2020 kl. 5:41. Mariette Hilmersson, vd region väst i Castellum, är ny ledamot i Tyréns styrelse. Mariette har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn med särskilt fokus på stadsplanering, bostads- och fastighetsutveckling Ledamot. Född 1976. Invald som ledamot 2013. Vd för AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, den näst största ägaren av Swedish Stirling med sitt innehav om 13 407 500 aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare. Övriga uppdrag Ledamot Robin Teigland . Ledamot sedan: 2020. Nuvarande befattning: Professor Chalmers tekniska högskola. Styrelseuppdrag: Ledamot Akademiska Hus. Tidigare befattningar: Professor och styrelseledamot på Handelshögskolan i Stockholm, McKinsey & Company Styrelse Bob Persson. Styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2007, född 1950. Nuvarande funktion Styrelseordförande och... Ragnhild Backman. Styrelseledamot sedan 2011, född 1963. Nuvarande funktion Vd Backmans Fastighetsutveckling AB. Anders Nelson. Styrelseledamot sedan 2017, född 1969.. Styrelseledamot. f. 1958. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Invald år: 2015. Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet. Andra uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot BSÖ Holding AB och Mertzig Asset Management. Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup

Akademiska Hus styrelse består av åtta årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget. Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse Cecilia Ardström Ledamot. Huvudsaklig sysselsättning: CFO för Corpia Group AB Utbildning: Nationalekonomi- och företagsekonomistudier från Handelshögskolan i Göteborg Invald år: 2020 Född: 1965 Nationalitet: Svensk Övriga uppdrag: Styrelseledamot: AB Svensk Exportkredit, Teracom AB och AMF Fonder AB Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej Tidigare erfarenhet: COO & Head of Risk Management p Lars Erik Fredriksson Ledamot, invald 2018 Född: 1964. Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) samt ordförande i OECD Working Party ion State.

Styrelsen - Förening

Stämmovald ledamot. Född 1956 Civilekonom. Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisionsutskottet. Styrelseledamot sedan 2007. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nobina AB, Styrelseledamot i Baltic Deep Water Life, Styrelseledamot i Lantmännen, Styrelseledamot i 3e AP Fonden Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i PSM International Kina, Ordförande EQT Asia Pacific. Ledamot. Född: 1969 Invald år: 2016 Befattning: Vd Sparbanken Nord sedan 2014 Bankerfarenhet: Se ovan Bakgrund: Civilingenjör Industriell Ekonomi, vd PiteEnergi, vd Vattenfall Norrnät, vd Luleå Energi, vd Skellefteå Kraft, vd Luleå Kommunföretag Andra uppdrag: Styrelseledamot i LTU Business AB, LTU Holding AB och Luleå Energi A Styrelseledamot sedan 2013 Ledamot i Audit and Compliance Committee Född 1956. Andra uppdrag: Styrelseledamot: Volvo Car Corporation, G4S and Foscam Properties plc. Medlem: Investeringskommittén för Hopu Investments Co, Ltd. Rådgivare: WFAB AB. Bakgrund: Bred erfarenhet av finansieringsverksamhet. Auktoriserad revisor i Australien och Hong. Styrelse Bo Eriksson - Ledamot, Ordförande Lars Tengvall - Ledamot, Vice ordförande Pia Frisk - Ledamot Lars Lifvendahl - Ledamot Peter W. Sandblom - Ledamot Administration Dala Office Support Maria Aalhuizen. Valberedning Kenneth Sivertsso

Vad betyder Styrelseledamot - Bolagslexikon

Ledamot, Christina Winblad. Womtorps gård, Hällberga 635 19 ESKILSTUNA. 070-3811688 Skicka e-post: Ledamot, Anders Ramström. Gunnerud 59 686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK. 070-6610815 Skicka e-post: Ledamot, Anna Samuelsson. Ö Kalset Västergård 1 333 93 SKEPPSHULT. 070-7450947 Skicka e-post: Ledamot, Per-Johan Svensson. Södra Fågelhem 125 590 80. Styrelse Jan Bardell, ordförande. Född: 1957 Invald: 2019 Erfarenhet: VD i olika Vattenfall bolag bla Vattenfall Data, Vattenfall Business Services ,Vattenfall Services, VD och koncernchef i One Nordic AB, VD och koncernchef i Argynnis Group AB samt VD i Climeon AB Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning) Ledamot sedan 2020 Född 1971 Fil. kand social omsorg Övriga uppdrag Regionråd, Vice ordförande regionstyrelsen Västra Götaland Ledamot: SKR:s styrelse, ledamot regionfullmäktige Västra Götalan Ledamot Utställning, Materialansvarig : Kenneth Gustavsson Tel: 076-176 69 37 070-992 32 67 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Ledamot Samarbete små rasklubbar Avel och hälsa : Kathleen Berggren. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se.

Styrelse och verkställande direktör i aktiebolag

 1. STYRELSE. Alf Blomqvist ORDFÖRANDE. Aktier: 41,736,699 via Blomqvist Listed Sustainability AB Ledamot sedan maj 2021. Ordförande sedan maj 2021. Utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. Andra uppdrag inkluderar Funding Partner & CEO i Blomqvist Unlimited AB. Ledamot av marknadsrådet på Alternativa Sweden
 2. Styrelseledamot Nobina, Wireless Maingate, Sida (Sveriges biståndsmyndighet), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. Innehav per 2020-12-31 Ortic 3D, the Fertility Partnership och Euro Accident samt styrelseordförande Natur & Kultur och ledamot i högskolestyrelsen i GIH
 3. Styrelse. Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa.
 4. Ledamot sedan: 2016 Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete, rådgivning och föreläsningar
 5. Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Patrik André från Skogsstyrelsen som en av de nya ledamöterna. Patrik sitter med i både Miljöinformationsrådet och Geodatarådet, och har ett stort engagemang för smart landsbygd med hjälp av geodata

Vem gör vad i en styrelse? - HS

 1. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott. Åsa Holmander. Ledamot. Född: 1962 Inträde i styrelsen: 2018 Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare.
 2. Leif Pagrotsky Ledamot. Född: 1951 Invald: 2020 Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Pol. Mag., Civilekonom, Göteborgs universitet Styrelseuppdrag: Beckmans Skola AB (styrelseledamot, ordförande), Beckmans Akademi AB (styrelseledamot, ordförande), Husvärden L Larsson & Co AB (styrelseledamot, ordförande), Vitartes Intea Holding AB (styrelseledamot, ordförande), Smartilizer Scandinavia.
 3. Angelica var ledare i styrgruppen för projektet Strategi2023 som lades fram till Riksstämman 2019 och ledamot i Finansutskottet för Svenska Röda Korsets kapitalförvaltning. Angelica sitter också i Röda Korsets Högskola styrelse. Johan Sohlberg, ledamot. Johan Sohlberg är bosatt i Västerås. Invald 2015
 4. Maria Andersson valdes in som ny ledamot och Kassör (fyllnadsval 1år). Anna K. Johansson valdes till ordinarie ledamot 2år tidigare suppleant och Mikael Bäckström nyvald suppleant 1år. Medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2021, 425 för seniorer, 325 för Juniorer resp 200 för passiva

Ledamot - Wikipedi

 1. Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande
 2. Andreas Fornegård Ledamot 070-320 79 39 Anton Carlström Ledamot 076-870 14 24 Fredrik Carlemar Ledamot 072-555 14 40 Maria Hammarström Ledamot 072-555 14 40. Vill du komma i kontakt med styrelse via mail, så når du oss på styrelse@vetlandaracket.s
 3. Konsumentföreningen Stockholm. Ledamot i CBS (Coop Butiker och Stormarknader) styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson
 4. Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar. Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
 5. Styrelseledamot Invald 2005. Nuvarande befattning: Delägare och vd i Lansen Förvaltnings AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Lansen Förvaltnings AB, ledamot i Brandkontoret , ledamot i LFE Fastighets AB. Aktieinnehav: 924 160 A-aktier 3 909 804 B-aktier. Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägar
 6. Willhem AB (publ) meddelar att Ragnhild Backman har valts in som ny ledamot i Willhems styrelse vid årsstämman den 6 maj 2021. Ragnhild Backman ersätter Lena Larsson Daag, medlem och ledamot i Willhems styrelse sedan 2011, som har avböjt omval

Styrelse - Wikipedi

SCR Svensk Campings styrelse. SCR Svensk Campings styrelse består av Andreas Häggqvist, Christer Jönsson, Kent Halvarsson, Magnus Christoffersson, Mette Kempe, Michael Carlsson, Ola Ambuhm, Pia Emretsson och Ulf Hindsén Enercos styrelse 2021. Carl Fürstenbach, ordförande Partner and Investment Manager, Accent Equity. Oscar Claeson, ledamot Associate partner, Accent Equity. Roger Hydén, ledamot Grundare av Enerco och delägare i Enercokoncernen. Peter Dahlström, ledamot Marknadschef, MVUSAB. Agne Pettersson, ledamot Styrelseordförande, MVUSAB. Martin. Styrelse; Styrelse. Grethe Rottböll, ordförande. Född 1956, författare och sångerska. Niclas Hval, ledamot. Född 1974 och bosatt i Kungsbacka. Har översatt ett trettiotal romaner från engelska sedan 2003 och är medlem i förbundet sedan 2006. Störst,. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige som beslutar om Topbostäders styrelse. Styrelsen består av: Stig Eriksson (v), ordförande Frank Öqvist (s), vice ordförande Eva Alriksson (m), ledamot Eva Eriksson (s), ledamot Terttu Kult (v), ledamot Dagmar Nyman (mp), ledamot Eric Palmqvist (SD), ledamot Född: 1957.. Nationalitet: Finsk.. Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Åbo Handelshögskola, Finland.. Övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i valberedningen och ersättningsutskottet i OP Financial Group.. Tidigare befattningar: Styrelsemedlem, ordförande i revisionskommittén och ledamot i ersättningsutskottet för HKScan Oyj, Executive Vice.

Styrelsen | Sverigedemokraterna i Skövde

Styrelse - Concej

Färnebo folkhögskola styrs av en engagerad och kunnig styrelse som ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet. Skolstyrelsen väljs av våra huvudorganisationer under årsmötet Karsten Slotte väljer att inte fortsätta som ledamot i Scandi Standards styrelse. Foto: Pressbild Av Nyhetsbyrån Direkt den 26 mars 2021 14:56 Karsten Slotte, som suttit i kycklingbolaget Scandi Standards styrelse sedan börsnoteringen 2014, kommer att avgå från.

Extern styrelse? Bostadsrättern

 1. Ragnhild Backman har valts in som ny ledamot i Willhems styrelse vid årsstämman den 6 maj 2021. Ragnhild Backman ersätter Lena Larsson Daag, medlem och ledamot i Willhems styrelse sedan 2011, som har avböjt omval
 2. Tommy Flink är VD och grundare av Genesis IT AB. Tommy har en lång erfarenhet som både VD och styrelsemedlem inom IT-branschen. Utöver att ha varit med och grundat Genesis IT har han även varit ägare och utvecklare av FDT-Konsult AB åren 1990-1998 samt ägare och programmerare i Flinks Datateknik 1979-1990
 3. Jenny Bengtsson blir ny ledamot i Lantmännens styrels
 4. Styrelse - bolagsstyrnin
Styrelsen | Svenska Muaythai-förbundetArkivCentrum Örebro län
 • Ethereum vs Ethereum Classic.
 • Äggdonation Örebro.
 • Ektorp soffa omdöme.
 • Spam betekenis eten.
 • REN max supply.
 • Perfect Money to Gcash.
 • Flatex portefeuille overboeken.
 • Außergewöhnliche Wanduhren Amazon.
 • Kalksten akvarium.
 • Solarworld Freiberg.
 • Personligt brev mall sommarjobb.
 • ITM Power stock.
 • Pooltime recension.
 • Cara trading Indodax di Android.
 • Gold ATH.
 • TradingView app Mac.
 • Nerf Elite Strike and Score Digital Target.
 • Arv av byggnad på ofri grund.
 • PS4 for free in India.
 • USD to SEK 2020 12 31.
 • Dot product latex.
 • Kryptowaluta GAME prognozy 2021.
 • Vilka länder har gott om vatten.
 • LITIUM batteri Biltema.
 • ICO education.
 • New graphic cards 2020.
 • CNN youtube.
 • Fidelity 401k withdrawal login.
 • Questrade IQ Edge app.
 • Thai Midsommarkransen meny.
 • Gör ingrepp i ägg korsord.
 • Seterra.
 • Soorten bijbaantjes.
 • Casa vendita Sanremo.
 • Verizon 5G MiFi M1000 hotspot Manual.
 • How do WaterAid raise money.
 • Vägglampa mässing retro.
 • Proof of Stake Cardano.
 • Arti Scalping crypto.
 • Adventsljusstake stor.
 • Meest gebruikte emoji 2020.