Home

AKTA 01TOI060

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen kan man använda en s.k. referensgrupp som hjälp. Se § 8 i lönekapitlet i AKTA. Lönepunkt 01TOI060. I lönepunkt 01TOI060 kan uppgifterna vid arbetsvärderingen grupperas till exempel på följande sätt: yrkesuppgifter med största kravnivå och mest ansva 01TOI060 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen 2 216,00 2 243,70 2 266,14 01ICT040 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen 2 516,00 2 547,45 2 572,92 01ICT060 Yrkesuppgifter i ICT-branschen 2 296,00 2 324,70 2 347,95 01PER070 Uppgifter inom intern service 1 916,00 1 942,00 1 961,4 01TOI060 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen 2 266,14 2293,79 2 316,72 01ICT040 Sakkunniguppgifter i ICT-branschen 2 572,92 2604,31 2 630,35 Grundlönerna i lönebilaga 1-6 och 8 i AKTA samt avgifter bilaga 12 i AKTA. Author: Jesper Strandvi

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2020-2021 är i kraft 1.4.2020-28.2.2022. Under avtalsperioden höjs lönerna genom tv Bilaga 1 i AKTA som gäller till 28.2.2018, har följande struktur: ‒ Kommunledning och förvaltning (01HAL031, 01HAL032, 01HAL033) (01ASI040) och uppgifter i byråbranschen (01TOI060) (§ 2) ‒ Lönesättningen för uppgifter i ICT-branschen (01ICT040, 01ICT060) (§ 3 Grundlönerna och lönegrupperna i AKTA från 28.2.2018 Lönepunkt Grundlön €/mån 31.12.2017 Grundlön €/mån 28.2.2018 5 BILAGA 1 Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen. by rå uppgift er, ICT- o ch int rn se vi 01ASI040 *)Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen 2 716,0 01TOI060 01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II 01ATK021 Datateknik, planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer Sakkunniguppgifter Sammanställning av förändringarna i lönebilagorna 1, 2 och 8 i AKTA Lönepunkt 31.12.2017 Arbetsuppgifter Ny lönepunk

Bilaga 1 Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter

 1. Se AKTA kap. III § 25. Begreppet timlön behövs för beräkning av arbetstidsersättningar. Exempel Ordinarie lön 2 366,76 euro, allmän arbetstid och timlönedivisor 163 => timlönen är 14,52 euro. Ett bra lönesystem är i allas intresse - handbok om AKTA:s lönesystem. Handboken behandlar främst lönesystemet i AKTA och dess olika delar
 2. Grundlönerna i AKTA från 1.2.2017 Grundlön €/mån 1.2.2016 Grundlön €/mån 1.2.2017 Höjning €/mån. BILAGA 1 Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service 01ASI040 Vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen 2 516,00 0,0
 3. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt lönesättningsklass 01TOI060 i AKTA, och lönen uppgår till 2 572 euro i månaden. Prövotiden är 4 månader. Ansökningstiden går ut 17.5.2021 klockan 15. Ansökningar som inlämnats under den tidigare sökprocessen beaktas
 4. Lönen följer AKTA, 01TOI060, prövotiden är 6 mån. Den som valts till befattningen skall före befattningens tillträdande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002. Av den valda förutsätts också vaccinationsskydd enligt den nya förordningen
 5. 01TOI060 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen 01ICT040 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönestatistiken inom AKTA. Statistikkoder för anställda utanför lönesättningen i AKTa

Lönen följer AKTA, 01TOI060, prövotiden är 6 mån. Den som valts till befattningen skall före befattningens tillträdande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002 01 Akta Peruspalkka Grundlön € / kk 1.4.2019 € /månad 1.4.2019 01TOI060 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen 01ICT040 ICT-alan asiantuntijatehtävät Sakkunniguppgifter i ICT-bransche Lön enligt AKTA, med lönekod 01TOI060. Prövotiden är 4 månader. Kontaktinformation. Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas. Förfrågningar kan göras till Tegengrenskolans rektor Elisabeth Mörk tel. 050-325 5859 eller till bildningsdirektör Helena Emaus tel. 06-382 1600, kanslitid må-fre 09.00-15.00. Om Vörå kommu

01TOI060 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät 01ICT040 ICT-alan asiantuntijatehtävät 01ICT060 ICT-alan ammattitehtävät 01 AKTA € /kk DEL B Bilaga 1 DEL B Bilaga 2 DEL B Bilaga 3 Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal vid yrkesläroanstalte 01TOI060 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät 01ICT040 ICT-alan asiantuntijatehtävät 01ICT060 ICT-alan ammattitehtävät 01 Akta Hinnoittelutunnukset: 01 Kvtes Hinnoittelutunnukset: 02 Ovtes (opettajat) Löneklassificeringskoder: 02 Ukta (lärare) Del B Försök Osio B Liite

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA

 1. Cirkulär 3/2018 bilaga 3 1 (14
 2. Löner KT Kommunarbetsgivarn
 3. Kommunikationsplanerare - Loviisan kaupunki - Kuntarekr
 4. Kanslist Kaskö stadsstyrelse lediganslå - Kaskisten

KANSLIST Kaskö stadsstyrelse - Kaskisten kaupunki/Kaskö

 1. Sekreterare - Vörå kommu
 2. EO
 • Byggkreditiv Nordea.
 • ISRG stock.
 • Mushroom leather suppliers.
 • Bolagsform förkortning.
 • Småjobb korsord.
 • Blockchain research grants.
 • Cardano staking rechner.
 • ETF blogs.
 • Bitcoin Depot stock.
 • Hur går en skilsmässa till.
 • Bèta straling tegenhouden.
 • Xkcd never seen Star Wars.
 • Roblox land xtz.
 • Vad är tidskrifter.
 • Design Sideboard Sale.
 • Where to buy Cardano crypto.
 • The Big Short HBO.
 • Token launch sniper bot.
 • Vad är naturgas.
 • Köpa vin på nätet Danmark.
 • Bittrex россия.
 • Visa stock price MarketWatch.
 • Samsung Synergy.
 • How to invest in cryptocurrency in india? quora.
 • Las Vegas weather 30 day forecast.
 • Golf Wisconsin.
 • Bezettingsgraad recreatiewoningen CBS.
 • Arbitrage economie.
 • Whisky Gall en Gall.
 • Hus med ateljé till salu.
 • Restore deleted email.
 • Lägenheter till salu Uppsala.
 • Tidskrift korsord.
 • Betsson Avanza Forum.
 • In app purchase Family Sharing.
 • Amazon complaint.
 • Anna Svahn ålder.
 • Aldi blue vouchers.
 • Overwatch League Tokens buy.
 • Brain smart Program.
 • What's up mental health.