Home

Koncernavdelning kultur

Koncernkontorets uppdrag i koncernen - Västra

Jens Lejhall är sedan 2011 regionutvecklare på koncernavdelning kultur och ansvarar för området folkbildning Koncernavdelning kultur Box 1091 405 23 Göteborg. Kommunikation. Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten Med stöd från samt Västra Götalandsregionens logotyp. Mer information, logotyp och verktyg finns hä Ylva Gustafsson är regionutvecklare på koncernavdelning kultur sedan tolv år tillbaka. Ylva har många järn i elden, men hennes huvudsakliga arbetsområden är. Annika är regionutvecklare och ställföreträdande chef på koncernavdelning kultur. Hon arbetar mycket med interna processer och EU-frågor Koncernavdelning kultur. Pressmeddelanden från Koncernavdelning kultur. Det senaste överst. EU-projektet CHARTS samlar europeisk toppkompetens inom kulturturism i Göteborg 2013-04-25 11:43 (Kultursekretariatet) Rejält regionstöd till nätplattform för unga filmare 2013-03-22 15:40.

Kontakt kultur - Västra Götalandsregione

Koncernavdelning kultur. Pressmeddelanden från Koncernavdelning kultur. Det senaste överst. Kulturnämnden fördelar Frispelspengar till nyskapande projekt i Västra Götaland 2012-02-03 16:30 (Kultursekretariatet) Engelsk. Koncernavdelning kultur meddelar på samma sätt eventuell förändring av ansvarig regionutvecklare. 7 (14) 2. Uppdrag 2018-2020 Mål 1 KulturUngdom är en efterfrågad resurs för ungdomar i Västra Götaland med särskilt fokus på att engagera fler unga på landsbygd och i förort

Koncernavdelning kultur. Pressmeddelanden från Koncernavdelning kultur. Det senaste överst. EU-projektet CHARTS presenteras på Mötesplats Norden 2014-06-02 13:00 (Kultursekretariatet) Sju politiker om regional kulturpolitik - filmer från VGR lyfter kulturfrågorna inför valet 2014-05-28 14:00. Rasoul Nejadmehr är sedan 2012 regionutvecklare vid koncernavdelning kultur och arbetar med frågor som rör vidgat deltagande i kulturlivet psykisk hälsa. Koncernavdelning kultur arrangerade en konferens tillsammans med Folkhälsokommittén på temat kultur och hälsa, som riktade sig till vårdens chefer i Västra Götalandsregionen Presskontakt Kommunikatör Koncernavdelning Kultur, Västra Götalandsregionen jonathan.neselrot@vgregion.se 070-212 50 7 Eira Högforsen har arbetat som regionutvecklare nästan sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999. Hennes huvudsakliga ansvarsområden är litteratur och dans

Verksamhetsstöd - Västra Götalandsregione

 1. Koncernavdelning kultur har mottagit 130 projektansökningar om totalt 6,3 mnkr för projektomgången 2016. Detta är avsevärt färre ansökningar än föregående år, nästan en halvering. Projektansökningarna 2016 är å andra sidan mer omfattande; 2015 ansöktes det i genomsnitt för 38 tkr per projekt medan det 2016 ansöktes fö
 2. Koncernavdelning kultur Box 1091 405 23 Göteborg Besöksadress: Södra hamngatan 37-41 411 06 Göteborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/kultur E-post: kultur@vgregion.se . Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst AB 2018-2020 . Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 26 oktober 2017, dnr. KUN 2017-00776
 3. kulturens hjälp. Koncernavdelning kultur tog emot 90 ansökningar varav 44 beviljades mellan 9 000 kronor och 2 182 000 kronor per år. Dessutom beviljades KulturUngdom 3 980 000 kr 2013 och 2014. Från 2015 fick KulturUngdom ett långsiktigt uppdrag. Den årliga totalbudgeten för organisationerna i gruppen av KSU 2013-2015 var därme
 4. På den här sidan uppdaterar vi kontinuerligt med information om covid-19:s påverkan på kultur- och föreningsliv. Här hittar du även information om Västra Götalandsregionens stödpaket till kulturen: www.vgregion.se/kulturcovid1
 5. Koncernavdelning kultur ska också skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling Koncernavdelning kultur uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att stimulera kulturlivet i Västra Götaland
 6. Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsgregionen: Lars Lundgren, tel: 070-235 08 82 Projektledare Entreprenörskap, Tillväxtverket: Per-Olof Remmare, tel: 08- 681 94 92 Ackreditering och.

Filmskaparna Ruben Östlund och Erik Hemmendorff tilldelas Västra Götalandsregionens kulturpris 2015. Prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag, 9 juni i Vänersborg Koncernavdelning kultur E-post: För systemteknisk support: Researchweb support E-post: nyheter . Administrator Anna Kanelid - 2021-05-04 19:29. Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen, from Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregione

Koncernavdelning kultur. Log in. Applicant manual . Search. Language . english; íslensku; svenska; Jump to content; Home; Help; print; Help for applicants. For questions regarding the application procedure - please contact the site administrator. For technical questions regarding Researchweb - please contact Researchweb Support at Koncernavdelning kultur Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Långsiktigt uppdrag till styrelsen för RF-SISU Västra Götaland 2021-2022 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23oktober 2020, dnr KUN 2020-00292, behandlat av Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 16oktober 2020, dnr RS 2020-0360 Koncernkontoret, Koncernavdelning Kultur. Göteborg. Ansök. 22 juni 2015. 1 Kontaktpersoner på Koncernkontoret, Koncernavdelning Kultur Staffan Rydén, Kulturchef 0700-82 45 58 Besöksadress Lillhagsparken 5 None. Postadress Lillhagsparken 5 Göteborg. Koncernavdelning kultur har till uppgift att med kulturnämnden genomföra Västra Götalandsregionens kulturpolitik. Kulturnämnden är en beställarnämnd som arbetar enligt en regional kulturplan för 2016 - 2019

Jens Lejhall, regionutvecklare vid koncernavdelning kultur

Iransk Kultur Festival Registration number: KUN-186941 Söka medel till utvecklingsprojekt 15 mars 2011 Application started by: Abbas Kamrani, 2011-03-14 Work place at the time of application: Behnama Last updated / corrected by: Ylva Gustafsson, 2011-04-26 Application received by: Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen Grante Som regionutvecklare på koncernavdelning kultur är du direkt underställd kulturchefen. Du arbetar självständigt samt i team med beredning, uppföljning och utvärdering av kulturnämndens insatser. Arbetet består av dialog med det institutionella och fria kulturlivet såväl som den ideella kultursektorn omvärldshändelser tas upp i den dialog som koncernavdelning kultur för med uppdragstagarna årligen. Förutsättningarna för dialogen finns beskrivna i den sista delen av uppdraget. 3 (8) 1. Verksamhet 1.1 Ändamål Göteborgs Stadsteater AB skall enligt ägardirektivet från Göteborgs stad genom sin

Koncernavdelning Kultur skriver fram uppdrag till kulturverksamheter och andra beslutsförslag som regionens kulturnämnd beslutar om. Terese har som regionutvecklare ansvar för musikområdet och har tidigare arbetat på scenkonstinstitutioner. Med stöd från/I samarbete med Torsdag den 9 november kom Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare vid koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen till Bryssel för att delta i en workshop om kulturinsatser för flyktingar. Europaparlamentets kultur- och utbildningskommitté hade förberett samtal med tre inledande presentationer varav Rasouls var en. Under en knapp en och en halv timme diskuterades hur och varför.

Samhällsanalys - Public_www

Koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen 2017-09

Koncernavdelning kultur - Västra Götalandsregione

Mexikansk kultur tar plats i Västra Götaland | Västra

av Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. Under 2021 kommer en slututvärdering att sammanställas. BHU har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och utvärderas Koncernavdelning kultur ger fria professionella kulturskapare och andra civila organisationer aktuell information om riktlinjer och ansökningsperioder gällande årets KSU-ansökningar samt andra stödformer. Den 9 mars i Göteborg ges även information från Kulturkontakt Nord och Kulturrådet informerar om Kreativa Europa Koncernavdelning kultur, där ovannämnda case kan utvärderas efterhand, och avslutas med en utvärdering av försöksverksamheten och ett förslag till hur en vidare verksamhet kan organiseras och drivas. Dacapo Mariestad erbjuder ett nätverk av aktörer med anknytning til Kulturchef till Västra Götalandsregionen Koncernkontoret, Koncernavdelning Kultur / Chefsjobb / Göteborg Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla chefsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv Visa alla jobb hos Koncernkontoret, Koncernavdelning Kultur i Göteborg Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland Koncernavdelning ärendesamordning och kansli ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera

Miljonstöd för digitalisering av biografer i Västra

Medverkande aktörer i arbetsgruppen: Författarcentrum Väst, Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs universitet Jonsereds herrgård, Västra Götalandsregionens Koncernavdelning kultur och Förvaltning för kulturutveckling samt kulturförvaltningen i Göteborgs Stad, Angereds bokmässa och adjungerad processledare från förskoleförvaltningens Staden där vi läser för våra barn Koncernavdelning kultur; Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp; Koncernstab HR; Koncernstab kommunikation och externa relationer; Koncernavdelning data och analys; koncernstab förändring; koncernstab digitalisering VGR IT; Senast uppdaterad: 2017-03-01 15:52 Körkampen. 293 gillar. En föreställning där befintliga körer utmanar varandra i en körkamp... Första föreställningen hålls i Ulricehamn på Stenbocksskolans Aula 16/4 kl 19:00 Borås Fria Kulturakademi är en ideell förening. Till Borås Fria är alla välkomna. Barn, ungdomar och unga vuxna, vuxna och pensionärer. Här får du möjlighet till kulturutövande efter kulturskola och gymnasium. Tidigare erfarenheter inom kultur är inte avgörande, men vi vill att du har intresse för kultur med kvalitet

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till att vidga deltagandet,.. Mode, musik, litteratur, film, festivaler, arkitektur, museer — Kulturista! spänner verkligen över hela kulturbegreppet. Magasinet har tagits fram i ett samarbete mellan Turistrådet Västsverige och Koncernavdelning kultur, Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen

Underskriven överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Koncernavdelning Kultur. IN2017-04-25 Uddevalla kommun. Eira Högforsen. Nr 4. Dokument Dok 1. 2017-10-04 Kulturnämnden. 2017 nr 16 Överenskommelse mellan fristäderna Uddevall, Göteborg och VGR. UT2017-10-04 RS - Kultur Torsdag den 9 november kom Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare vid koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen till Bryssel för att delta i en workshop om kulturinsatser för flyktingar. Europaparlamentets kultur- och utbildningskommitté hade förberett samtal med tre inledande presentationer varav Rasouls var en Så styrs kulturen Menyalternativ under Så styrs kulturen. Sök stöd kultur Menyalternativ under Sök stöd kultur. Regler för stöd och bidrag. Visa stöd från VGR på rätt sätt. Stipendier. Kulturverksamheter med uppdrag från kulturnämnden. Västra Götalandsregionens kulturpris Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyska.. Administrativ koordinator, koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen Kungsbacka, Sverige 61 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Västra Götalandsregionen. Göteborgs universitet. Anmäl profilen Info Projektkoordinator.

03:31 av Mikael Schultz | Taggar: EU, Europaparlamentet, kultur, kulturpolitik. Torsdag den 9 november kom Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare vid koncernavdelning kultur i Västra Götalandsregionen till Bryssel för att delta i en workshop om kulturinsatser för flyktingar Två utomstående personer har granskat stiftelsens verksamhet och ekonomi tillsammans med koncernavdelning Kultur. Resultatet av granskningen visar att stiftelsen under de närmaste åren kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans. För 2019 beräknas ett mindre överskott eftersom kulturnämnden och Skara kommun gett ett extra stöd Regionutvecklare - Kultur med inriktning scenkonst (teater, dans, samtida cirkus). Även ansvarig för EU-frågor samt skyddsombud på koncernavdelning kultur

Koncernavdelning kultur västra götaland. Muskotnöt krydda. Central saint martins fashion journalism. München. Löpning varje dag bra eller dåligt. Vinyl topplista. Anslutningsavgift avlopp. Linn olsson petra tungården. Svensk damtidning webbshop. Översvämning malmö karta. Cavewoman kritik. Mädchenhandel film. Jyp entertainment wiki Engelsk textredigering och utredning på Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur (Kultursekretariatet för den regionala kulturnämnden) angående europeisk kulturarvsturism. Jag redigerade och utredde Good Practice Guide for the Emotional Mapping Method av Professor Bo Bergman från Chalmers universitet Koncernavdelning kultur E-post: För systemteknisk support: Researchweb support E-post: nyheter . Administrator Anna Kanelid - 2021-05-13 20:14. Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen, from Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregione

Kulturista! – ett nytt kulturmagasin från Turistrådet

Kultur - Västra Götalandsregione

 1. Koncernavdelning kultur / Videos. Sort: Preset Date Alphabetical Plays Likes Duration. s. Search within these results: or cancel. Kulturinsatser med asylsökande . 2 years ago. En film om Filmpedagogerna Folkets Bio . 2 years ago. Västra götalänningar och folkbildningen.
 2. Ylva Gustafsson arbetar som regionutvecklare kultur på Koncernavdelning kultur vid Västra Götalandsregionen med ansvar för det fria kulturlivet, film, media, samtida konst, bild och form
 3. Koncernavdelning data och analys Menyalternativ under Koncernavdelning data och analys. Projekt och uppdrag Menyalternativ under Projekt och uppdrag. Statistik- och analysportalen Menyalternativ under Statistik- och analysportalen. Kontakt Menyalternativ under Kontakt. Lyssna. Data och analys. Meny Stäng meny
 4. Kultur i Väst uppmanas av Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen (dåvarande Kultursekretariatet) att ansöka om utvecklingsbidrag hos Kulturrådet för att tillsammans me
 5. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter och är därmed en så kallad skyldighetslagstiftning, det vill säga det framgår indirekt av lagtexten vad patienten kan förvänta sig av vården. En rättighetslagstiftning har övervägts

Jens Lejhall, regionutvecklare vid koncernavdelning kultur

Invånare med flyktingbakgrund söker mer vård och har sämre hälsa än resten av befolkningen. Nu gör Västra Götalandsregionen (VGR) en samlad bedömning av behoven. I en ny rapport från VGR jämförs vårdkonsumtion och diagnoser hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Rapporten har tagits fram för att bedöma behov av hälso- och sjukvård och tandvård hos [ Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen. Lundbergsstiftelserna. Nära vård och hälsa - Region Uppsala. Region Blekinge. Region Halland Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. (Regeringsformen, SFS 2011:109, 1 kap., § 2)

Konstvandringar - Västra Götalandsregione

 1. Kultur och fritid . Ansvarig AME . Enhetschef J.A. Protokoll; 6(31) 2017-03-20 ; Kommunstyrelsens Ledningsutskott _____ Justering Utdragsbestyrkande ; KLU § 53 Dnr 2016/478 . Genomlysning Fyrbodals kommunalförbund, fas 2 - kommunalförbundets verksamhetsområden och medlemsavgiftens nivå - synpunkter.
 2. 5544 lediga jobb inom sökningen statistiker från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu
 3. Allaverksamheter.se. Sök gratis företagsinformation om Sveriges alla verksamheter! Tjänsten som låter dig göra säkra och lönsamma beslut
 4. Alla barn ska ges möjlighet till kultur och i detta arbete är skolan en viktig arena då den når alla barn och ungdomar. Västra Götalandsregionen, koncernavdelning för data och analys

Ylva Gustafsson, regionutvecklare vid koncernavdelning

 1. Annika Strömberg, regionutvecklare på koncernavdelning
 2. Koncernavdelning kultu
 3. LSU KulturUngdom 2018-2020 - Västra Götalandsregione
 4. Rasoul Nejadmehr, regionutvecklare vid koncernavdelning
Elva skribenter får 450 000 kronor av VästraTu 4 — tupolev tu-4 (nato-rapporteringsnamn bull) varHotell göteborg centrum | prisvärda hotell i göteborgLina nertby aurell ålder | böcker av lina nertby aurell
 • LK Golvvärme ställdon.
 • FXStreet Forecast.
 • Assurance Grant Thornton.
 • Prio 2 planlösning.
 • EToro Aktien Gebühren.
 • Amazon RSU UK.
 • EURCHF forecast.
 • Spärra telefon Telia.
 • Lithium prijs grafiek.
 • Gold industry overview.
 • Coinbase credit Risk Analyst salary.
 • Dragons' Den jury.
 • Product ideas.
 • Types of Simplex method.
 • Nokia X100 5G.
 • Vad är effektiv ränta.
 • Thorgel osrs.
 • Komplete Kontrol S61 review.
 • Bitcoin cents.
 • Decrypt Token price in India.
 • Increase in spam calls 2021 uk.
 • Bedrijfsruimte Sliedrecht.
 • CNI stock forecast.
 • Spara till barn Länsförsäkringar.
 • XUMM import private key.
 • Blocket Jobb Trollhättan.
 • Stuga vid havet till salu.
 • OMX Stockholm 30 realtid.
 • Buy apple gift card paypal.
 • Is crypto mining ethical.
 • Most valuable football players 2021.
 • Bitcoin nasıl oynanır youtube.
 • ING Direct Capital One.
 • Adressändring gratis.
 • Förvaltare bestämma boende.
 • Hvordan sælger man på eToro.
 • Vattenkraftverk material.
 • Cryptopia hashtag.
 • SRF Club Twitter.
 • Quorn aktie.
 • Jordfelsbrytare typ B elbil.